16 kết quả

 • Sắp xếp theo
  ...
 • Steinway & Sons 150th Anniversary Limited Edition 6.987.000.000 
  • Made in Hamburg, Germany
   – Chiều cao: 1.010 mm
   – Chiều dài: 2.100 mm
   – Chiều rộng: 1.480 mm
   – Cân nặng: 345 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • Steinway & Sons Louis XV – Model B
  • Made in New York, USA
   – Chiều cao: 1.010 mm
   – Chiều dài: 2.100 mm
   – Chiều rộng: 1.480 mm
   – Cân nặng: 345 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • Steinway & Sons Walnut Polished – Model M 1.100.000.000 
  • Made in New York, USA
   – Chiều cao: 1.010 mm
   – Chiều dài: 1.700 mm
   – Chiều rộng: 1.465 mm
   – Cân nặng: 275 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • Steinway & Sons Mahogany – Model L 1.440.000.000 
  • Made in New York, USA
   – Chiều cao: 1.010 mm
   – Chiều dài: 1.805 mm
   – Chiều rộng: 1.480 mm
   – Cân nặng: 277 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • Yamaha C5E Super (Chiều dài 2m12 tương đương C6) 580.000.000 
  • Made in Japan
   – Chiều cao: 1.020 mm
   – Chiều dài: 2.120 mm
   – Chiều rộng: 1.540 mm
   – Cân nặng: 380 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • -13%Limited
  YAMAHA W106 75.000.000 
  • Made in Japan
   – Chiều cao: 1.310 mm
   – Chiều rộng: 1.530 mm
   – Chiều sâu: 650 mm
   – Cân nặng: 235 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • -13%Limited
  YAMAHA W106B 83.000.000 
  • Made in Japan
   – Chiều cao: 1.310 mm
   – Chiều rộng: 1.530 mm
   – Chiều sâu: 650 mm
   – Cân nặng: 235 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • -22%Limited
  MIKI 25.000.000 
  • Made in Japan
   – Chiều cao: 1.210 mm
   – Chiều rộng: 1.500 mm
   – Chiều sâu: 610 mm
   – Cân nặng: 210 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • Yamaha U3H
  • Made in Japan
   – Chiều cao: 1.310 mm
   – Chiều rộng: 1.540 mm
   – Chiều sâu: 650 mm
   – Cân nặng: 248 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • -15%Limited
  Yamaha U3H (Trắng) 56.000.000 
  • Made in Japan
   – Chiều cao: 1.310 mm
   – Chiều rộng: 1.540 mm
   – Chiều sâu: 650 mm
   – Cân nặng: 248 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • -12%Limited
  Yamaha UX 60.000.000 
  • Made in Japan
   – Chiều cao: 1.310 mm
   – Chiều rộng: 1.540 mm
   – Chiều sâu: 650 mm
   – Cân nặng: 250 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • -13%Limited
  Yamaha UX S 68.000.000 
  • Made in Japan
   – Chiều cao: 1.310 mm
   – Chiều rộng: 1.540 mm
   – Chiều sâu: 650 mm
   – Cân nặng: 250 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • -14%Limited
  Yamaha W101 68.000.000 
  • Made in Japan
   – Chiều cao: 1.310 mm
   – Chiều rộng: 1.540 mm
   – Chiều sâu: 650 mm
   – Cân nặng: 250 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • Kreutzer
  • Made in Japan
   – Chiều cao: 1.310 mm
   – Chiều rộng: 1.530 mm
   – Chiều sâu: 650 mm
   – Cân nặng: 235 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • YAMAHA U300S
  • Made in Japan
   – Chiều cao: 1.310 mm
   – Chiều rộng: 1.540 mm
   – Chiều sâu: 650 mm
   – Cân nặng: 248 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
 • Yamaha UX5
  • Made in Japan
   – Chiều cao: 1.310 mm
   – Chiều rộng: 1.540 mm
   – Chiều sâu: 650 mm
   – Cân nặng: 249 kg
  • Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu tư vấn:
Close Recently Viewed
Close
So sánh sản phẩm (0 Sản phẩm)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Close
Categories
error: Nội dung được bảo vệ